fbpx
Meteen naar de inhoud
Home » Annuleringsregeling

Annuleringsregeling

Afzegging door klanten

Individuele sessies:
bij afzeggingen binnen 24 uur wordt de volledige sessie  in rekening gebracht.

Dag(deel)-/Weekendworkshops:
bij afzeggingen binnen twee weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van de totale prijs ingehouden. Bij afzeggingen binnen een week voor aanvang van de workshop wordt 100% van de workshopprijs in rekening gebracht.

Programma’s van 3-5 dagen:
voor afzeggingen binnen een kalendermaand voor aanvang van de eerste dag van de training/workshop wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Voor afzeggingen binnen 2 weken voor aanvang van het programma wordt 100% van het totale workshopbedrag in rekening gebracht.

Programma’s van 6 of meer dagen:
voor afzeggingen binnen twee kalendermaanden voor aanvang van de eerste dag van de training/workshop wordt 50% van het totale workshopbedrag in rekening gebracht. Voor afzeggingen binnen 1 kalendermaand voor aanvang van het programma wordt 100% van het totale workshopbedrag in rekening gebracht.

Bij overmacht kan het lesgeld worden doorgeschoven naar een volgend soortgelijk of groter  programma* binnen 12 maanden. De bijdrage voor eventuele overnachtingen en maaltijden dient dan opnieuw voldaan te worden. Het lesgeld kan ook aan een andere persoon voor hetzelfde programma van dezelfde datum worden doorgegeven, in overleg met de trainer.

* bijvoorbeeld van een driedaags programma naar een week.

Voor alle activiteiten geldt: Mochten bij de kosten van een activiteit eventuele overnachtingen/maaltijden zijn inbegrepen, dan kunnen deze niet worden doorgeschoven naar een andere activiteit. Wanneer Adempro de kosten voor overnachting/maaltijden van een deelnemer door derden niet kan annuleren, dan zal Adempro deze kosten op de betreffende deelnemer in rekening brengen.

Afzegging door Adempro

Bij sommige programma’s geldt er een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald, kan de workshop kosteloos afgezegd worden en het workshopgeld/ lesgeld  binnen 14 werkdagen zal aan u worden geretourneerd.
In alle andere gevallen behoudt Adempro zich het recht voor om programma’s af te zeggen. Hierbij zal het workshopgeld/ lesgeld tevens worden teruggestort of kan deze in onderling overleg worden overgedragen naar een volgend programma.
Afzeggingen vanuit Adempro zullen ruim van tevoren aan u doorgegeven worden, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s. Voor de kortere programma’s geldt een afzeggingstermijn van minimaal 3 werkdagen. Uiteraard doe ik alles wat mogelijk is om het je zo vroeg mogelijk te laten weten.

Annulering door Coronomaatregelen

Mocht een training of een deel van een training niet door kunnen gaan door maatregelen oplgelegd door de (rijks)overheid in verband met de heersende coronapandemie, dan zal Adempro deelnemers daar zo snel mogelijk over informeren. Er zal altijd worden gestreefd naar doorgang van de training, eventueel door een deel te verplaatsen naar andere dagen. Als annulering de enige optie is zal worden overgegaan tot retourneren van (een deel) van het lesgeld. Dat is op basis van mogelijkheden en onder andere afhankelijk van de termijn voor aanvang van de training waarop tot annulering wordt overgegaan. Adempro zal alles in het werk stellen om in deze uitzonderlijke gevallen te streven naar een bevredigende oplossing voor zowel studenten, docenten als Adempro zelf.